December 2, 2021

MARMALADE BOY (2018) มาร์มาเลดบอย

ในเรื่อง ตัวเอกของเรื่องทั้ง 2 คน Miki Koishikawa (รับบทโดย Hinako Sakurai) กับ Yuu Matsuura (รับบทโดย Yoshizawa Ryo) เป็นนักเรียนไฮสกูลชั้นเดียวกัน เรื่องราววุ่นวายได้เกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ของ Miki ไปฮาวาย แล้วก็ไปพบรักใหม่กับพ่อแม่ของ Yuu จนจู่ๆ ก็มาบอก Miki ว่าจะหย่า เรียกง่ายๆ คือสลับคู่พ่อแม่ของแต่ละฝ่ายกันนั่นเอง (แม่ของ Miki จะมาแต่งงานใหม่กับพ่อของ Yuu ส่วนพ่อของ Miki ก็จะมาแต่งงานใหม่กับแม่ของ Yuu) เพื่อไม่ให้ลูกต้องเสียใจที่ต้องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป ทั้ง 4 คน 2 ครอบครัวเลยมาอยู่ใต้ชายคาเดีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *