December 2, 2021

Mongolian Death Worm (2010) หนอนยักษ์เลื้อยทะลุโลก

เมื่อ บริษัท น้ำมันอเมริกันตั้งโรงงานขุดเจาะทดลองขึ้นในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของประเทศมองโกเลียพวกเขาตื่นขึ้นมาทำรัง สิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายเริ่มที่จะผสมพันธุ์และแพร่กระจายทำลายทุกคนในเส้นทางของพวกเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *