November 30, 2021

MUNAFIK 2 (2018) ล่าอมนุษย์ 2

 MUNAFIK 2 (2018) ล่าอมนุษย์ 2 หมอชาวมุสลิมถูกภาพนิมิตสุดสะพรึงตามหลอกหลอน และความเชื่อของเขาต้องถูกทดสอบเมื่อตัดสินใจช่วยเหลือหญิงคนหนึ่งที่ถูกผู้นำลัทธินอกรีตสุดชั่วร้ายทำร้ายทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *