November 30, 2021

Native Son (2019) เนื้อแท้ของพ่อ

Native Son (2019) เนื้อแท้ของพ่อ หนุ่มสาวชาวแอฟริกัน – อเมริกันที่อาศัยอยู่ในเมืองชิคาโกได้เข้าสู่โลกแห่งเงินและอำนาจอันเย้ายวนใจหลังจากที่เขาถูกจ้างให้เป็นคนขับรถสำหรับนักธุรกิจที่ร่ำรวย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *