October 27, 2021

Nerve เล่นเกม เล่นตาย

ดูหนังออนไลน์ Nerve เล่นเกม เล่นตาย พาผู้ชมทุกคนติดตามชีวิตของ วี (เอ็มม่า โรเบิร์ต) นักเรียนไฮสกูลสาวที่ติดเกมออนไลน์ที่ท้าทายผู้เล่นแนวจริงหรือกล้า (Truth or Dare) ในชื่อเกม “NERVE” (เนิร์ฟ) อย่างงอมแงม หลังจากที่เธอตัดสินใจร่วมสมัครเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *