December 4, 2021

Nothing To Hide (2018) เกมเร้นรัก

เพื่อเพิ่มสีสันให้กับปาร์ตี้ เพื่อนเก่ากลุ่มนี้ตกลงกันว่าจะแชร์ข้อความส่วนตัวทุกข้อความให้กัน แต่ว่ามันกลับเป็นผลลัพธ์แห่งหายนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *