October 26, 2021

Now You See Me 2 อาชญากลปล้นโลก 2

ดูหนังออนไลน์ Now You See Me 2 อาชญากลปล้นโลก 2 เรื่องราวต่อยอดจากภาคที่แล้ว ที่ได้สร้างเสียงฮืฮฮาอย่างมากในวงการหนังภาพยนตร์ หนุ่มสาวผู้ถูกรับเลือกให้เข้าวงการนักมายากล ธุรกิจการเงินที่มั่งคั้งสร้างภาพลวงตาหรือภาพความเป็นจริง พวกเขาได้รวมตัวกันในชื่อ กลุ่ม ‘จตุรอาชา’ จากภาคที่แล้ว พวกเขาได้เริมต้นใหม่ ในตัวตนที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *