July 4, 2022

Paprika ลบแผนจารกรรมคนล่าฝัน

Paprika ลบแผนจารกรรมคนล่าฝัน

เรื่องราวของอนาคตอันใกล้ เมื่อได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่คาดว่าจะสามารถ ช่วยรักษาอาการป่วย หรือผิดปกติทางจิตได้ เครื่องมือนั้นมีชื่อว่า dc mini ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดความฝันของผู้ป่วย ออกมาเป็นภาพให้บุคคลอื่นเห็นได้ แม้ว่าจะอยู่ในขั้นทดลอง หัวหน้าของกลุ่มวิจัย ก็ได้แอบใช้เครื่องมือนี้ ทดลองกับผู้ป่วยอย่างลับลับ นอกห้องวิจัยของศูนย์วิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.