May 19, 2022

THE PERFECT WEAPON ทีมพิฆาตล่าข้ามมิติ

ดูหนังออนไลน์ THE PERFECT WEAPON (2016) ทีมพิฆาตล่าข้ามมิติเรื่องราวในปี 2029 รัฐบาลได้ควบคุมดูแลสอดส่องประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้จะเป็นความหวังดีในการรักษาความปลอดภัย แต่มันคือการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินไป ทำให้มีคนก่อการหวังโค่นอำนาจรัฐ โดยมีนักฆ่าฝีมือดีคอยช่วยเหลือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.