December 2, 2021

THE PHOTOGRAPHER OF MAUTHAUSEN (2018) ช่างภาพค่ายนรก

ดูหนังออนไลน์ใหม่ก่อนใคร  THE PHOTOGRAPHER OF MAUTHAUSEN (2018) ช่างภาพค่ายนรก   เรื่องราวนักโทษชาวกาตาลันในค่ายกักกันของนาซีใช้ประโยชน์จากการทำงานในสำนักงานเพื่อขโมยฟิล์มซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์โหดร้ายที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *