December 2, 2021

PITCH PERFECT 3 (2017) ชมรมเสียงใส 3

ชมรมเสียงใส ถือไมค์ตามฝัน 3 หลังจากกระแส Pitch Perfect ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากภาคที่ 2 ล่าสุด ยูนิเวอร์แซล จะประกาศยืนยันออกมาแล้วว่าพวกเขาไฟเขียวให้กับภาค 3 เป็นที่เรียบร้อย สำหรับแฟนๆ ที่ชื่นชอบในเรื่องนี้ ก็ต้องติดตามข่าวสารกัน Pitch Perfect 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *