October 26, 2021

Pohn-Jak-Fah พรจากฟ้า

ดูหนังออนไลน์ Pohn-Jak-Fah พรจากฟ้า ภาพยนตร์รักอบอุ่นที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ ปี 2560 นี้ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสามคู่กับการมอบของขวัญให้แก่กันและกันด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *