December 4, 2021

POTTERSVILLE (2017) พ็อตเตอร์สวิลล์

ดูหนังออนไลน์ POTTERSVILLE (2017) พ็อตเตอร์สวิลล์ คนเมาเล่นพิเรนทร์ใส่ชุดกอริลล่าออกมาเพ่นพ่านจนทำให้คนคิดว่าเขาคือไอ้ตีนโตจากในป่า และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เมืองเล็กๆ อันแร้นแค้นกลายเป็นจุดสนใจของสื่อและนักท่องเที่ยว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *