January 29, 2022

Predator 2 คนไม่ใช่คน 2 บดเมืองมนุษย์

ภาค 2 ของภาพยนตร์แอ๊คชั่นไซไฟที่เปลี่ยนฉากการล่าจากป่าสู่เมืองหลวง ด้วยทีมนักแสดงหน้าใหม่ การปะทะกันระหว่างแก๊งค้ายาในแอล.เอ. ทำให้ตำรวจคิดว่าศพที่ เสียชีวิตอย่างทารุณ คือ การห้ำหั่นของสมุนแต่ละแก๊ง ทว่าเมื่อ สารวัตร แฮร์ริแกน ออกสืบด้วยตัวเอง เขาพบว่ามันคือ ฝีมือของนักฆ่าจากต่างดาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *