May 22, 2022

Rahtree Returns บุปผาราตรี เฟส 2

ดูหนังออนไลน์ Rahtree Returns บุปผาราตรี เฟส 2 พวกโจรออกค้นหาทุกซอกทุกมุมในอพาร์ทเมนต์ เหลืออยู่แต่เพียงชั้น 6 ที่เจ้าของอพาร์ทเมนต์ปิดตายไว้ห้ามไม่ให้ใครเข้า โจรทั้งสี่ไม่ฟังคำเตือน ออกค้นหาเงินในชั้น 6 จนได้พบว่าเงินซ่อนอยู่ในห้อง 609 แต่พวกเขาก็ไม่สามารถนำเงินออกจากห้องนั้นได้เพราะถูกผีเจ้าของห้องออกมาหลอกหลอน โจรทั้งสี่จึงต้องคิดหาวิธีเอาเงินออกจากห้อง 609 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้จะกลัวผีเพียงไรก็ตาม ขณะเดียวกัน ตำรวจก็เริ่มระแคะระคาย แกะรอยโจรทั้งสี่มาถึงอพาร์ทเมนต์แล้ว…

Leave a Reply

Your email address will not be published.