November 30, 2021

THE RUTHLESS (LO SPIETATO) (2019) คนใหญ่ต้องโหด

THE RUTHLESS (LO SPIETATO) (2019) คนใหญ่ต้องโหด เด็กหนุ่มวัยรุ่นหัวแข็งเติบโตขึ้นมาเป็นอาชญากรที่มักใหญ่ใฝ่สูงที่สุดคนหนึ่งในมิลาน ในยุคทองของมาเฟียเอ็นดรังเกตาช่วงยุค 1980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *