November 30, 2021

The Other Side of the Wind (2018) อีกฟากฝั่งของสายลม

เขาวางแผนสร้างผลงานชิ้นโบว์แดง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่เรื่องวุ่นวาย เตรียมพบกับเบื้องหลังชีวิตของอัจฉริยะแห่งโลกภาพยนตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *