December 4, 2021

THE SILENCE (2019) เงียบให้รอด

THE SILENCE (2019) เงียบให้รอด  เมื่อโลกถูกสิ่งมีชีวิตสุดสะพรึงที่ไล่ล่าด้วยเสียงเข้ารุกราน วัยรุ่นสาวคนหนึ่งและครอบครัวตัดสินใจหนีออกจากเมืองเพื่อเอาชีวิตรอดและได้พบเข้ากับลัทธิปริศนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *