May 24, 2022

Sniper Special Ops ยุทธการถล่มนรก

ดูหนังออนไลน์ Sniper Special Ops ยุทธการถล่มนรก เมื่อภารกิจช่วยเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาที่ถูกลักพาโดยกลุ่มตอลิบานไปทางด้านข้างกองทัพบกของเจมี่แช็ดเลอร์ (Seagal) และคู่หูของเขาถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ตอนนี้พวกเขาต้องอยู่รอดในดินแดนของศัตรูและรอให้หน่วยของพวกเขากลับมาหาพวกเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published.