October 27, 2021

Soldiers of Fortune เกมรบคนอันตราย

ผู้แสวงหาความตื่นเต้นที่มีฐานะดีกลุ่มหนึ่ง ได้ควักเงินจำนวนมากเพื่อสู่การผจญภัยโดยการเป็นทหาร ซึ่งมีเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น ที่พวกเขาทำโดยไม่มีการวางแผน กัปตันเกร็ก แมคเคนซี่ ซึ่งเป็นอดีตกองกำลังพิเศษแห่งกองทัพอเมริกาได้รับการว่าจ้างให้ปกป้อง ชีวิตเหล่าเศรษฐี ผู้ต้องการแสวงหาประสบการณ์ตรงในด้านการต่อสู้ในสงคราม อย่างไรก็ตาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *