December 2, 2021

SOMEONE GREAT (2019) ขอหลุดโลกให้ลืมรัก

SOMEONE GREAT (2019) ขอหลุดโลกให้ลืมรัก หลังจากถูกแฟนบอกเลิกแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัว เจนนี่นักข่าวสายดนตรีต้องเตรียมใจรับมือกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และการผจญภัยครั้งสุดท้ายกับเพื่อนสาวสุดซี้ของเธอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *