October 26, 2021

Spotlight คนข่าวคลั่ง

ดูหนังออนไลน์ Spotlight คนข่าวคลั่ง เรื่องราวของทีมนักข่าวที่พยายามจะเปิดโปงการล่วงละเมิดทางเพศแก่เด็กชายของหลวงพ่อ จนเกิดเป็นข่าวใหญ่ที่สุดที่จะทำให้วงการแคทอลิกต้องแปดเปื้อน!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *