August 9, 2022

City of Ember กู้วิกฤติมหานครใต้พิภพ

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ทำการสร้างมหานครใต้พิภพ เพื่อให้มนุษย์สามารถอาศัยและรอดจากภัยพิบัติน้ำท่วมโลกเนื่องจากภาวะโลกร้อน แต่ใต้ผิวโลกไม่มีแสง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีแสงในใต้พิภพแห่งนี้ แต่เครื่องกำเนิดไม่สามารถมีอายุนานกว่า 200 ปีได้ หีบเตือนภัยจึงถูกสร้างขึ้น และก็ถูกมอบให้นายกเทศมนตรีต่อไปเรื่อยๆ จนหีบนั้นสูญหายไป ต่อมาเมื่อเครื่องให้กำเนิดไฟฟ้าที่มีอายุมากกว่าสองร้อยปีนั้นได้เสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าประชาชนต่างเริ่มที่จะกังวลกับอนาคตของเมืองอันเป็นที่รัก แต่เหล่านักเรียนในเมืองเอมเบอร์ก็พบว่าตัวเองต้องเผชิญหน้ากับก้าวใหม่ในชีวิตของพวกเขา นั่นก็คือวันสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นวันที่นายกเทศมนตรีจะยืนอยู่เหนือเหล่านักเรียนที่เพิ่งเรียนจบ และมอบหมายงานให้พวกเขาโดยการสุ่มหยิบรายชื่อ ซึ่งก็จะเป็นงานที่พวกเขาต้องทำไปตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน ลีน่า เองนั้น ก็ภาวนาด้วยพลังใจทั้งหมดให้เธอได้รับหน้าที่เป็นคนส่งข่าว แต่กลับกลายเป็นว่าเธอได้รับมอบหมายเป็นคนดูแลระบบท่อ ในขณะเดียวกัน เพื่อนร่วมชั้นของเธอ …