August 13, 2022

Godzilla Resurgence ก็อดซิลล่า: รีเซอร์เจนซ์

Godzilla Resurgence ก็อดซิลล่า: รีเซอร์เจนซ์ เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของ ” ก็อดซิลล่า ” ราชาแห่งสัตว์ประหลาด ในรอบทศวรรษ !!! ผลงานจาก ฮิเดอากิ อันโนะ (Neon Genesis Evangelion) และ ชินจิ ฮิงุชิ (Attack on Titan, Gamera Series) เรื่องราวท่ามกลางสภาวะสังคมอันตึงเครียดของประเทศญี่ปุ่น …

Godzilla Resurgence ก็อดซิลล่า: รีเซอร์เจนซ์

เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของ ” ก็อดซิลล่า ” ราชาแห่งสัตว์ประหลาด ในรอบทศวรรษ !!! ผลงานจาก ฮิเดอากิ อันโนะ (Neon Genesis Evangelion) และ ชินจิ ฮิงุชิ (Attack on Titan, Gamera Series) เรื่องราวท่ามกลางสภาวะสังคมอันตึงเครียดของประเทศญี่ปุ่น สัตว์ประหลาดยักษ์ในตำนานอย่าง “ก็อดซิลล่า” ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้ง …