August 12, 2022

The Man from Earth คนอมตะฝ่าหมื่นปี

ดูหนังออนไลน์ The Man from Earth คนอมตะฝ่าหมื่นปี เรื่องที่เกี่ยวกับอาจารย์คนหนึ่งที่รวบรวมเพื่อนทางวิชาการของเขาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็นจริงที่ว่า มนุษย์ถ้ำมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนนั้นดึกแล้ว แต่เรื่องกลับดำเนินไปอย่างน่าสนใจทั้งๆที่บทภาพยนตร์ส่วนมาก เป็นแค่การสนทนา…แต่บทสนทนากลับทำให้ผมตื่นเต้นดูหนังจบสว่างพอดี เลย ค้นหาข้อมูลต่อว่า….หนังเรื่องนี้มีความจริงรองรับเพียงใดปรากฏได้ข้อความมากมายในกูเกิล ที่เราจะค้นหาคำว่า “ความลับหลังไม้กางเขน