August 13, 2022

Mulan มู่หลาน

Mulan มู่หลาน เรื่องราวเริ่มต้นจากศึกสงครามของแคว้นเปยเว่ยและโหรวหร่าน ฮัวมู่หลาน หญิงสาวผู้ทำหน้าที่ปักผ้าเหมือนกับสตรีทั่วไป ได้กลายมาเป็นหญิงสาวผู้ปักผ้าไหมลายปรองดองระหว่างสองแคว้น ไม่นานสงครามได้ถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้ง…เมื่อบรรดาผู้อาวุโสด้านการปักผ้าต่างเผชิญกับการนองเลือด ฮั่วมู่หลาน จึงเสนอตัวเป็นหัวหน้าฝ่ายปักผ้าปรองดองสองแคว้น ซึ่งต้องพบเจอกับอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่ในที่สุดเธอก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้จนสำเร็จ และเกิดความรักที่ยากจะลืมเลือน ระหว่างมู่หลานกับองค์ชายตัวหลุน (โม่เจี้ยง) องค์ชายรองแห่งเมืองโหรวหร่าน