August 9, 2022

Air อึด ยื้อนาทีนรก

ดูหนังออนไลน์ Air อึด ยื้อนาทีนรก สู่ภาพยนตร์ไซไฟระทึกกับเรื่องราวในอนาคตอันใกล้ ที่อากาศใช้หายใจไม่มีหลงเหลืออีกต่อไป มนุษย์แทบทั้งหมดต้องถูกแช่แข็งไว้อยู่ในบังเกอร์ใต้ดินเพื่อรอการสร้าง ชุมชนและประชากรขึ้นมาใหม่โดยมีวิศวกรสองนายที่ต้องต่อสู้เพื่อการทดลองที่ สัมฤทธิ์ผล โดยมีชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพัน