August 12, 2022

Ronin โรนิน 5 มหากาฬล่าพลิกนรก

ในประเทศญี่ปุ่นยุคศักดินา นักรบชั้นวรรณะซามูไรได้ตั้งสัตย์ปฎิญาณว่าตนจะพิทักษ์เจ้าเหนือหัวด้วยชีวิต แต่ถ้าวันใดเจ้าเหนือหัวของตนถูกปลิดชีพ พวกเขาเหล่านั้นจะรู้สึกอัปยศอดสูไร้เกียรติศักดิ์จนต้องสัญจรร่อนเร่พเนจรรับจ้างทำงาน เป็นมือสังหาร หรือบางทีก็ยึดอาชีพเป็นโจร..บรรดานักฆ่าไร้นายเหล่านี้จะไม่ได้รับการเรียกชื่อให้เป็น “ซามูไร” อีกต่อไป เหล่านักสู้เหล่านี้จะถูกเรียกว่า โรนิน..” จากตำนานเก่าแก่ของญี่ปุ่น ในโลกซึ่งความสัตย์ซื่อถูกละเลย และความจงรักภักดีมีค่า ขบวนการก่อการร้าย รูปแบบใหม่ที่ร้ายกว่า ได้เผยโฉมออกมา นั่นคือเหล่านักฆ่าไร้สังกัดที่ถูก เรียกขานว่า ” โรนิน” สงครามเย็นอาจอวสาน แต่ทว่ากลุ่มนักสู้รับจ้าง ผู้ที่ความสามารถ และความฉลาดในการต่อสู้ของพวกเขาคือตำนาน ยังคงแฝงตัวอยู่ เมื่อรับ งานจากลูกค้าลึกลับคนหนึ่ง …