August 12, 2022

CHILD 44 อำมหิตซ่อนโลก

ในปี 1953 ยุคที่สหภาพโซเวียตยังเรืองอำนาจด้วยผู้นำอย่าง โจเซฟ สตาลิน ได้มีการจัดตั้งนโยบายปลอดอาชญากรรม เพื่อเป็นการประกาศแก่ชาวโลกว่า โซเวียตนั้นใสสะอาด เป็นที่ซึ่งเหมาะกับการใช้ชีวิตอันแสนสงบสุข เลโอ … ทอม ฮาร์ดี้ และ แกรี่ โอลด์แมนร่วมประชันฝีมือ ในภาพยนตร์ทริลเลอร์สุดเข้มข้น