August 12, 2022

Jobs สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก

Jobs เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของ CEO บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple ( สตีฟ จ็อบส์ ) ที่ใครๆ ก็รู้จักกันทั่วทุกมุมโลก. Jobs เป็นภาพยนตร์ที่ตีแผ่ประวัติของ สตีฟ จ็อบส์ โดย แอชตัน คุชเชอร์ มารับบทนำในเรื่องนี้. Jobs เล่าถึงเรื่องราวทรงพลังและน่าทึ่งของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ต้องการเปลี่ยนโลก… และสุดท้ายก็ทำจนสำเร็จ “Jobs” เล่าถึงช่วงเวลาระหว่างปี …