August 16, 2022

Love Off the Cuff รัก 7 ปี ขอดีให้ดีอีกสักหน

ภาพยนตร์ “ม้ามืด” ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของฮ่องกง “Love off the Cuff” จะเลิกรักหรือจะไปต่อ เพราะตามความเชื่อของเส้นทางความรักแล้ว หลายคู่มักบอกตรงกันว่าจะต้องก้าวผ่านช่วงรัก 7 ปี ดี 7 หนให้ได้เสียก่อน “Love off the Cuff/รัก 7 ปี ขอดีให้ดีอีกสักหน” ภาพยนตร์โรแมนติค-คอมเมดี้ ม้ามืดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของฮ่องกงประจำปี 2017 …