August 9, 2022

No Country for Old Men ล่าคนดุในเมืองเดือด

ดูหนังออนไลน์ No Country for Old Men ล่าคนดุในเมืองเดือด ภาพยนตร์อ้างอิงมาจากหนังสือนิยายของ คอร์แม็ค แม็คคาร์ทธี่ ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 2005 ว่าด้วยเรื่องของความพินาศสันตะโร, และความรุนแรงที่เพิ่มทวีขึ้นเมื่อนายพรานคนหนึ่งดันไปสะดุดร่างไร้วิญญาณกลุ่มใหญ่เข้าให้, แล้วก็ยังเจอเฮโรอีนจำนวนมากที่ซุกซ่อนไว้ แล้วก็เงินสด ๆ อีกกว่า 2 ล้านเหรียญตรงที่ดินใกล้ ๆ กับริโอ แกรนด์ สองพี่น้องตระกูลโคเอ็นคิดว่า พวกเขาได้กลับมาสร้างผลงานที่พวกเขาคิดว่า จะกลับมาสร้างให้เป็นผลงานที่น่าจะสร้างเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยม …