October 27, 2021

OCCUPATION มันมายึดครอง

ดูหนังออนไลน์ OCCUPATION (2018) มันมายึดครอง กลุ่มชาวเมืองเล็กๆ กลุ่มหนึ่งต้องมารวมตัวกันหลังจากการรุกรานที่รุนแรง พวกเขาต้องรวมตัวกันต่อสู้กับภัยร้ายนอกโลก