July 5, 2022

Sex is Zero 1 ขบวนการปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด 1 ยกก๊วนกิ๊กสาว

ดูหนังออนไลน์ Sex is Zero 1 ขบวนการปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด 1 ยกก๊วนกิ๊กสาว เรื่องราวเริ่มสนุกสนานขึ้น หลังจากพวกเขาทั้ง 4 เก็บเกี่ยวความรู้จากหนังต้องห้ามกล่องใหญ่ จนทักษะเชิงทฤษฏีใกล้ล้นทะลัก และคิดลองหาประสบการณ์ภาคสนามกับกลุ่มเป้าหมาย 4 สาวทีมแอโรบิคประจำมหาวิทยาลัย ที่ Eun sik เกิดอาการ “ปิ๊ง” ที่โรงอาหารตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ แต่ …