August 13, 2022

The Bucket List คู่เกลอ กวนไม่เสร็จ

ดูหนังออนไลน์ The Bucket List คู่เกลอ กวนไม่เสร็จ เรื่องของชายวัยดึกสองคน ที่ต่างสีผิว ต่างนิสัย ต่างฐานะ ต่างความคิดแต่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ หมอบอกว่าทั้งคู่อยู่ได้อีกไม่กี่เดือน นานสุดก็หนึ่งปี แทนที่จะหมดอาลัยตายอย าก