August 19, 2022

Time to Love ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์

ดูหนังออนไลน์ Time to Love ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ เป็นเรื่องราวของหญิงสาวจางเสี่ยวในยุคปัจจุบันที่ได้ย้อนเวลากลับไปในรัช สมัยคังซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิงที่เปลี่ยนแปลงภพชาติ องค์หญิงยั่วซีธิดาวัยสิบหกปีของอ๋องแปดจึงต้องเข้าไปอยู่ในวังวนแห่งการ เปลี่ยนแปลงในวังหลวง เธอพยายามคิดหาหนทางกลับสู่ยุคปัจจุบันแต่ก็อับจนหนทาง ด้วยเหตุสุดวิสัยที่ทำให้เธอต้องอยู่ท่ามกลางวังวนการชิงรักหักสวาทของบรรดา องค์ชายทั้งหลาย ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตของเธอ แม้ว่าจะรู้ผลลัพธ์ของทุกคนเป็นอย่างดี แต่เธอกลับไม่รู้ผลลัพธ์ของตัวเธอเองว่าจะเป็นอย่างไร