August 9, 2022

Windtalkers วินด์ทอร์คเกอร์ส สมรภูมิมหากาฬโค้ดสะท้านนรก

เรื่องราวของ 2 นาวิกโยธินสหรัฐฯ กองทัพอเมริกันยังคง ขับเคลื่อนการโจมตี ทหารอเมริกัน ในสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้รับมอบหมายเพื่อปกป้องนาวิกโยธินนาวาโฮที่ใช้ภาษาพื้นเมืองของพวกเขาเป็นศูนย์วิทยุแตก