May 17, 2022

Tarzan ทาร์ซาน

ดูหนังออนไลน์ Tarzan ทาร์ซาน ก่อนจะเป็นทาร์ซาน เขาเคยเป็นเด็กชาย ทายาทแห่ง Greystoke Energies ผู้กำลังค้นหาแหล่งพลังงานแห่งใหม่ที่น่าจะอยู่ในป่าใหญ่แห่งนั้น ก่อนจะเลิกล้มความตั้งใจก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนทำให้ลูกชายผู้มีชีวิตรอดในป่า เติบโตขึ้นมาผ่านการประคบประหงมเลี้ยงดูจากฝูงคิงคองกลุ่มหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.