July 4, 2022

The Class ขอบคุณค่ะคุณครู

ฟรองซัวส์ เป็นครูสอนวิชาวรรณคดีของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในเขตเสื่อมโทรมชานเมืองปารีส ทุกๆ ปี ฟรองซัวส์และเพื่อนครูทุกคนเตรียมรับมือกับวันเปิดภาคเรียนด้วยจิตใจที่แน่วแน่ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ให้ดีขึ้น ไม่แตกต่างกับชั้นเรียนอื่นๆ ความกระตือรือร้นและความแปรปรวนของเด็กๆ ก่อให้เกิดความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเรียนการสอน มันกลายเป็นแบบจำลองย่อยๆ ของสังคมที่คนเป็นครูต้องรับมือกับมันให้ได้ ค่าสอนหนังสืออันน้อยนิดอาจทำให้ครูบางคนหมดกำลังใจได้ง่ายๆ ฟรองซัวส์พยายามอดกลั้นต่อเงื่อนไขเหล่านั้น แต่เขาคงคาดไม่ถึงหรอกว่า ในขณะที่เขายืนหยัดต่อการยกระดับความคิดให้นักเรียน เหล่านักเรียนก็กำลังท้าทายเขาด้วยความแสบสันต์ที่คาดไม่ถึงเช่นเดียวกัน ผู้กำกับ โลรองต์ กองเตต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.