August 16, 2022

The Commuter นรกใช้มาเกิด

ไมเคิล (เลียม นีสัน) อดีตตำรวจมาขายประกันที่เดินทางไปทำงานด้วยรถไฟขบวนเดิมมาตลอด 20 กว่าปีทำให้คุ้นหน้าผู้โดยสารเป็นอย่างดี ต้องมาเจอสถานการณ์บีบบังคับให้ทำภารกิจลับจาก หญิงปริศนาโจอันนา (เวร่า ฟาร์มิกา) เพื่อแลกกับเงินที่ตนนั้นกำลังต้องการมันมากที่สุด…….

Leave a Reply

Your email address will not be published.