December 2, 2021

THE NANNY (2018)

THE NANNY (2018)  Noa หญิงสาวผู้ต้องสงสัย The Nanny คนใหม่ของเธอไม่ได้มาจากโลกนี้ Noa ต่อสู้เพื่อเปิดเผยตัวตนของพี่เลี้ยงซึ่งบิดมากกว่าที่เธอจินตนาการไว้ในนิทานแฟนตาซีอันมืดมิดนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *