December 4, 2021

THE NEGOTIATION (2018)

THE NEGOTIATION (2018)   เรื่องราวนักเจรจา จากทีมเจรจาต่อรองขอวสำนักงานตำรวจนครบาลกรุงโซล และพ่อค้าอาวุธที่ลักพาตัวชาวเกาหลี 2 คน ไปจากกรุงเทพฯ การลักพาตัวเริ่มต้นจากการตายของหญิงสาวรายหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *