May 17, 2022

The Tiger Mask หน้ากากเสือ

ดูหนังออนไลน์ The Tiger Mask หน้ากากเสือ ว่ากันว่า หน้ากากเสือฉบับหนังใหญ่ จะทำออกมาเป็นงานไตรภาค กับหนังภาคแรกยังคงโครงสร้างหลักๆ ของฉบับหนังและหนังสือการ์ตูนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันของเนาโตะกับบ้านเด็กกำพร้า การถูกฝึกมาจากถ้ำเสือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.