December 2, 2021

The Tree Of Blood (El árbol de la sangre) (2019) ต้นรักกิ่งร้าว

เมื่อคู่รักหนุ่มสาวเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ครอบครัวของทั้งคู่มีร่วมกันพวกเขาได้ค้นพบอดีตอันน่าสะพรึงกลัวของญาติ และใครบางคนจะต้องสารภาพความจริงอันเจ็บปวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *