January 29, 2022

Tropa de Elite 1 ปฏิบัติการหยุดวินาศกรรม 1

ดูหนังออนไลน์ Tropa de Elite 1 ปฏิบัติการหยุดวินาศกรรม 1 ริโอ เดอจาเนโร ปี 1997 นาสซิเมนโต (ว๊ากเนอร์ โมร่า) หัวหน้าหน่วยตำรวจปฏิบัติการพิเศษชั้นหัวกะทิ ที่คอยดูแลสอดส่องความสงบเรียบร้อยแหล่งสลัม ซึ่งอยู่ภายใต้เขตการปกครองของเหล่ามาเฟียผู้ค้ายาเส พติด จนถึงวันที่เขารู้ว่าภรรยากำลังจะให้กำเนิดลูกคนแรก ทำให้นาสซิเมนโตต้องเลือกระหว่างหน้าที่และครอบครัว …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *