November 30, 2021

UNA (2016) ล่อลวงเธอ

เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่แกะรอยจนเจอตัวชายแก่ที่ล่อลวงเธอเมื่อตอนเด็ก และทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและจิตใจที่แตกสลาย ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์เมื่อ 15 ปีก่อน …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *