November 29, 2021

THE UNAUTHORIZED BASH BROTHERS EXPERIENCE (2019)

THE UNAUTHORIZED BASH BROTHERS EXPERIENCE (2019)  เดอะ โลนลี่ ไอส์แลนด์จะมาล้อเลียนชีวิตของนักเบสบอลชื่อดัง โฮเซ กอนเซโกและมาร์ค แมคไกวร์ ในอัลบั้มแร็ปซึ่งมีฉากเป็นยุคทองของแบชบราเธอร์สช่วงปี 1980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *