December 4, 2021

VIKING DESTINY (OF GODS AND WARRIORS) (2018)

ดูหนังออนไลน์ VIKING DESTINY (OF GODS AND WARRIORS) (2018) เรื่องราวของเจ้าหญิงไวกิ้ง ที่ได้ถูกบังคับให้หลบหนีจากอาณาจักรของเธอ หลังจากที่ถูกล้อมกรอบเพื่อสังหารพ่อของเธอซึ่งเป็นกษัตริย์ ภายใต้การแนะนำของพระเจ้าโอดินเธอเดินทางไปทั่วโลกที่มีภูมิปัญญาและสร้างกองทัพที่เธอต้องการที่จะชนะกลับบัลลังก์ของเธอ ปี 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *