December 4, 2021

The Village of No Return (2017) หมู่บ้านคนเพี้ยน

The Village of No Return (2017) หมู่บ้านคนเพี้ยน  หนังเรื่องใหม่นำแสดงโดย ซูฉี เป็นเรื่องราวของหมู่บ้านต่างจังหวัดในปลายวงศ์สกุลชิงกับการก่อสร้างรางรถไฟที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดเรื่องแปลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *