May 22, 2022

Wandering ธุดงควัตร

ดูหนังออนไลน์ Wandering ธุดงควัตร ชายคนหนึ่งเดินเตร็ดเตร่ค้นหาหนทางความหมายของการมีชีวิตความบอบช้ำของจิตใจถูกเยียวยาด้วยความนิ่งเงียบ ของป่าหนทางของการรู้แจ้งจึงเกิดขึ้นในใจของชายผู้นั้น!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.